ให้ทำการชี้ขาดผู้คนทั้งหลายตามสิ่งที่ปรากฎภายนอก และมอบหมายสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในไปยังอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

You may also like...