การมั่นอยู่ในอะกีดะฮฺ (หลักความเชื่อ) ? บรรดาวะลี กะรอมะฮฺ ? หมอดู, การทำนายทายทัก ? การปฏิบัติกับบรรดาญิน ? การแสวงหา ลัยละตุ้ลก็อดรฺ

การมั่นอยู่ในอะกีดะฮฺ (หลักความเชื่อ) ? บรรดาวะลี กะรอมะฮฺ ? หมอดู, การทำนายทายทัก ? การปฏิบัติกับบรรดาญิน ? การแสวงหา ลัยละตุ้ลก็อดรฺ

 
 
00:00 /
 
1X
 

สถานที่ : มัสยิดยะหวา, สาธร, กรุงเทพฯ

ช่วงที่ 1

ดาวน์โหลด

 

ช่วงที่ 2

ดาวน์โหลด


 

Default image
อาลี เสือสมิง