การมั่นอยู่ในอะกีดะฮฺ (หลักความเชื่อ) ? บรรดาวะลี กะรอมะฮฺ ? หมอดู, การทำนายทายทัก ? การปฏิบัติกับบรรดาญิน ? การแสวงหา ลัยละตุ้ลก็อดรฺ

You may also like...