ลัยละตุ้ลกอดัร, บุคคลที่ห่างไกลจากพระเมตตา

You may also like...