3. บรรดาคุณธรรมอันสูงส่ง : บทที่ 5 : การขอบคุณต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

You may also like...