3. บรรดาคุณธรรมอันสูงส่ง : บทที่ 7 : การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)

You may also like...