EP.31 : บทที่ 4.10 : ความเชื่อเกี่ยวกับการเชื่อฟังผู้นำ #1

EP.31 : บทที่ 4.10 : ความเชื่อเกี่ยวกับการเชื่อฟังผู้นำ #1

 
 
00:00 /
 
1X
 

โครงการอบรมจริยธรรมและการศึกษา ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (คูคต) – ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

ดาวน์โหลดหนังสือประกอบการอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

Default image
อาลี เสือสมิง