การอีหม่านต่อความรู้ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) (หน้า 70-71)

You may also like...