ทุกสิ่งถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้น และการงานทั้งหลายนั้นอยู่ที่ตอนจบ (หน้า 71-74)

You may also like...