เปอนาวัร E.P.63 กิตาบที่สาม บทนำ อธิบายถึง อธิบายถึง บรรดาคุณลักษณะที่ถูกสรรเสริญ | หน้า 61-62

เปอนาวัร E.P.63 กิตาบที่สาม บทนำ อธิบายถึง อธิบายถึง บรรดาคุณลักษณะที่ถูกสรรเสริญ | หน้า 61-62

 
 
00:00 /
 
1X
 
เปอนาวัร บาฆี ฮาตี ; ประพันธ์โดย ชัยค์อับดุลกอดิรฺ อัล-มัลดิลี
วิชาตะเซาวุฟ, อัคลาคอิสลาม
อ.อาลี เสือสมิง ผู้ถ่ายทอด

Default image
อาลี เสือสมิง