ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 28-29 : พวกเจ้าทั้งหลายปฏิเสธได้อย่างไร?!?

You may also like...