ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 214 : ความยากลำบากที่ประสบกับมุสลิม, 215 : การบริจาค

You may also like...