ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 216-217 : การสู้รบกับผู้ปฏิเสธนั้นได้ถูกกำหนดแล้ว

You may also like...