ก่อฏอและก่อดัร :: การศรัทธาต่อกระดานบันทึกและปากกา (หน้า 80-81)

You may also like...