ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 31-33 : เรื่องราวของการสร้างอาดัม (ตอนที่ 2)

You may also like...