ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 218 : การสู้รบกับผู้ปฏิเสธนั้นได้ถูกกำหนดแล้ว (จบ)

You may also like...