ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 218 : การสู้รบกับผู้ปฏิเสธนั้นได้ถูกกำหนดแล้ว (จบ)

ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 218 : การสู้รบกับผู้ปฏิเสธนั้นได้ถูกกำหนดแล้ว (จบ)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 70

และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ : โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

Default image
อาลี เสือสมิง