ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 219 : การห้ามสุราและการพนัน

You may also like...