ความรู้ที่ขาดการปฏิบัติเฉกเช่นต้นไม้ที่ไร้ผล

You may also like...