บทที่ 1 : รุก่นอีหม่านและรุก่นอิสลาม (หน้า 4-5)

บทที่ 1 : รุก่นอีหม่านและรุก่นอิสลาม (หน้า 4-5)

 
 
00:00 /
 
1X
 
ตำราที่ ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) หน้า 4-5

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่)

ถ.มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัดถนนศรีนครินทร์

Default image
อาลี เสือสมิง