กฎข้อที่ ๓ ว่าด้วยคำที่ตกอยู่หลัง اوله ( อู เละฮฺ )

You may also like...