การรวมระหว่างความเกรงกลัวและความหวังในอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

You may also like...