ความประเสริฐของการร้องไห้เนื่องจากความกลัวและความถวิลหาอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

You may also like...