ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 39-43 : การเรียกร้องต่อบะนีอิสรออีล

You may also like...