ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 39-43 : การเรียกร้องต่อบะนีอิสรออีล

ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 39-43 : การเรียกร้องต่อบะนีอิสรออีล

 
 
00:00 /
 
1X
 

 

ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 15-16

และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

Default image
อาลี เสือสมิง