ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 220 : การปฏิบัติต่อเด็กกำพร้า

You may also like...