ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 44-48 : พวกเจ้าใช้ให้ผู้คนกระทำความดี โดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือ?

You may also like...