อัลคุวาริซฺมี่ย์ (الخوارزمي)

You may also like...