ความประเสริฐของการร้องไห้เนื่องจากความกลัวและความถวิลหาอัลลอฮฺ (ซ.บ.) (ตอนจบ)

You may also like...