ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 49-52 : ความโปรดปราน 10 ประการ ของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่มีต่อชาวยิว

You may also like...