ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 221 : การห้ามแต่งงานกับมุชริกจนกว่าพวกเขาจะศรัทธา

You may also like...