ก่อฏอและก่อดัร :: การเชื่อในความรู้ของอัลลอฮฺอันสมบูรณ์มาก่อนแล้วนั้นคือส่วนหนึ่งจากหลักศรัทธา (หน้า 85-86)

You may also like...