ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 222 : และพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับประจำเดือน

You may also like...