บทที่ 2 : โทษของผู้ละทิ้งละหมาด (หน้า 6-7)

บทที่ 2 : โทษของผู้ละทิ้งละหมาด (หน้า 6-7)

 
 
00:00 /
 
1X
 
ตำราที่ ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) หน้า 6-7

สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่)

ถ.มอเตอร์ เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีตัด ถนนศรีนครินทร์

Default image
อาลี เสือสมิง