ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 53-54 : ความผิดและการเตาบะฮฺของบนีอิรรออีล ในยุคนบีมูซา

You may also like...