ก่อฏอและก่อดัร :: โรคร้ายคือโรคแห่งความสงสัยในการกำหนดของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) (หน้า 86-88)

You may also like...