อะรัชและกุรซี : อะรัชและกุรซีนั้นมีจริง (หน้า 88-89)

อะรัชและกุรซี : อะรัชและกุรซีนั้นมีจริง (หน้า 88-89)

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ
(หน้า 88-89)

(อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ”)

สถานที่ : ชุมชนสะและมัด (บาแล) ซ.พัฒนาการ 20

:: ตัวบทจาก อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาวียะฮฺ ::

الإيمان بالعرش والكرسي : والعرش والكرسي حق


Default image
อาลี เสือสมิง