เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ และเตาฮีดอัลอุลูฮียะฮฺ

You may also like...