ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 60 : นบีมูซาได้ขอน้ำให้กับกลุ่มชนของท่าน

You may also like...