อะรัชและกุรซี : พระองค์อัลลอฮฺนั้นไม่ทรงพึ่งพาอะรัชหรือสิ่งใด (หน้า 89-90)

You may also like...