หะดีษที่ 21 : ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและความเที่ยงตรงเเสมอต้นเสมอปลาย

You may also like...