ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 61 : กลุ่มชนบนีอิสรออีลได้นำเอาความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไป (หน้า 20-21)

You may also like...