อะรัชและกุรซี : พระองค์อัลลอฮฺนั้นทรงอยู่เหนืออะรัซและสรรพสิ่งทั้งปวง (หน้า 90-91)

You may also like...