หะดีษที่ 30-31 :: ความสะอาด : การอาบน้ำละหมาด : การทำ 3 ครั้ง, การเรียบเรียง, การเช็ดศีรษะ

You may also like...