ซูเราะฮฺอัล บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 226-227 : ฮู่กมของการสาบานว่าจะไม่ร่วมหลับนอนกันภรรยาเป็นเวลา 4 เดือน (หน้า 73-74)

You may also like...