บทที่ 2 : โทษของผู้ละทิ้งละหมาด (หน้า 8 บรรทัด 13 )

You may also like...