ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 63-66 : การเอาพันธสัญญาของพวกยะฮูดี (หน้า 21-22)

You may also like...