ซูเราะฮฺอัล-บากอเราะฮฺ อายะฮฺ 228 : อิดดะฮฺ (การครองตน) เนื่องจากการหย่า (หน้า 74-75)

You may also like...