กฎข้อที่ ๙ ว่าด้วยเรื่องบรรดาสำนวนเงื่อนไข (شَرْطِيَّةٌ) และคำตอบของสำนวนเงื่อนไข ( جَوَابُ الشَّرْطِ)

You may also like...