ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺ 67-68 : เรื่องของวัวตัวหนึ่ง (อายุของวัว) (หน้า 22-23)

You may also like...