บาปใหญ่ : 1. การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ

You may also like...