มักกะฮฺ อัลมุกัรร่อมะฮฺ (مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ)

You may also like...