อัลอะฮฺซาอฺ اَلأَحْسَاءُ – อะฮฺหมัดอาบ๊าด أَحْمَدْ آباد – อะฮฺหมัดนาฆัรฺ اَحْمَدْ نَغَرْ Ahmadnagar – อิบฺบ์ إِبّ – อุบะดะฮฺ, อุบบะดะฮฺ أُبَدَة ، أُبَّدَة Úbeda – بَّدَة Úbed – อิบชะวาย إبشواى – อับฏู أَبْطُو

You may also like...